Privacy Verklaring

Privacy Verklaring Decoriginals B.V.

Decoriginals B.V. houdt zich bezig met dienstverlening op het gebied van (vak) beurzen en congressen en is gevestigd te De Bloemendaal 3, 5221 EB ’s-Hertogenbosch.
Deze privacy verklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Decoriginals. Decoriginals hecht veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Uw persoonsgegevens worden door Decoriginals in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet verwerkt. De volgende onderwerpen komen in deze verklaring aan bod:

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?
2. Wat doen we met uw gegevens?
3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?
4. Decoriginals en andere websites
5. Bewaartermijn
6. Beveiliging persoonsgegevens en systemen
7. Wijziging privacybeleid
8. Vragen

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?

Wij verzamelen op beperkte schaal gegevens van u en wij doen dat met het oog op verschillende doeleinden.
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

– Naam;
– Bedrijfsnaam;
– Adres;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer;
– Functie;

Het verwerken van uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer is noodzakelijk voor het aanbieden, leveren en factureren van onze dienstverlening m.b.t. standbouw en aankleding.

U heeft de mogelijkheid per e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen. Om uw vragen, klachten of andere zaken af te kunnen handelen en bij latere kwesties de historie in te kunnen zien, verwerken wij uw vragen, klachten of andere zaken in ons systeem. Wij zullen eventuele bijzondere persoonsgegevens (gezondheid, ras etc.), indien mogelijk, verwijderen uit de vragen, klachten of andere zaken.

2. Wat doen we met uw gegevens?

Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals wij hierboven hebben omschreven.

3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?

U kunt ons met redelijke tussenpozen vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die Decoriginals van u heeft. U kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, over te dragen of te verwijderen. Hiervoor kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen met ons bedrijfsbureau op info@decoriginals.nl. Decoriginals zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kunt u zich ook hiervoor op ieder moment weer afmelden. Dit is mogelijk door middel van de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

4. Decoriginals en andere websites

Op de website van Decoriginals treft u een aantal hyperlinks naar andere websites aan. Met betrekking tot deze websites draagt Decoriginals geen verantwoordelijkheid over de omgang met uw gegevens door deze partijen.

5. Bewaartermijn

Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van verwerking, zullen deze gegevens verwijderd worden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren. In dat geval worden uw gegevens voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard.

6. Beveiliging persoonsgegevens en systemen

Decoriginals heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Ter bescherming van onze systemen en ter controle en voorkoming van misbruik of bedrog slaan wij van ieder bezoek van u aan deze website toegangsgegevens in de vorm van logbestanden op. Deze logbestanden bestaan uit:

  • De website van waaruit u onze website oproept;
  • Het IP-adres;
  • Het tijdstip en de datum van toegang;
  • De http-antwoordcode;
  • De informatie over de browser en het besturingssysteem welke u gebruikt.

7. Wijziging privacy beleid

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door Decoriginals gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt. Wij raden u om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt in februari 2020

8. Heeft u nog meer vragen?

Mocht u verdere vragen hebben over het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens of verzet wensen in te stellen dan wel een andere klacht kenbaar te maken, dan kunt u daarmee terecht bij het bedrijfsbureau, info@decoriginals.nl. Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie : 1 februari 2020